toggle visibility Search & Display Options

Select All    Deselect All
 |   | 
Details
   print
  Record Links
Author (up) Putrenko, V., & Pashynska, N. url  doi
openurl 
  Title Data mining of sustainable development process with using nightlight indicators Type Journal Article
  Year 2019 Publication TECHNOLOGY AUDIT AND PRODUCTION RESERVES Abbreviated Journal  
  Volume 3/2 Issue 47 Pages  
  Keywords Remote Sensing  
  Abstract Об’єктом дослідження є процес сталого розвитку територіальних одиниць на прикладі регіонів України. Концепція сталого розвитку стала провідною стратегією розвитку для більшості країн світу. Однією із найбільших проблем залишається отримання повних та верифікованих даних для моделей оцінювання розвитку. В роботі було використано методику розрахунку індексу сталого розвитку, яка розроблена в Світовому центрі даних з геоінформатики та сталого розвитку Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». Дана методика ґрунтується на розрахунку метрики індексу сталого розвитку на основі вимірів якості життя населення та безпекової компоненти проживання для окремих країн та регіонів. Для застосування методики на регіональному рівні було запропоновано використання інформації про нічне освітлення території, яка отримується засобами дистанційного зондування Землі із супутникових систем. Досліджено характер та тісноту зв’язку між яскравістю нічного освітлення та індикаторами сталого розвитку. З’ясовано, що найбільш значущий зв’язок наявний між показниками індексу економічного розвитку, індексом впливу на зміну клімату та нічним освітленням території регіонів України. На основі геоінформаційного аналізу програмного забезпечення ArcGIS компанії ESRI було застосовано інструментарій статистичного зонування, який надає можливості для статистичної обробки даних супутникових знімків у межах виокремлених за адміністративним принципом регіонів або інших полігональних областей. На основі математичного апарату інтелектуального аналізу даних було здійснено глобальний та локальний регресійний аналіз зв’язку між виявленими показниками. Розгляд тісноти цього зв’язку в територіальному розрізі дозволив виявити зони з найбільшою та низькою тіснотою впливу, що пояснюється особливостями соціально-економічного розвитку даних територій. Завдяки цьому забезпечується можливість отримання розрахунку аналогічних показників на більш детальних територіальних рівнях, які відповідають окремим районам або містам обласного значення  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language English Summary Language Ukranian Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes Approved no  
  Call Number IDA @ intern @ Serial 2737  
Permanent link to this record
Select All    Deselect All
 |   | 
Details
   print

Save Citations:
Export Records: